Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w artykule 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Dziś podpowiemy jak się ją zawiera, czemu służy i jak ją sporządzić.                                                                                             

Czym jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Omawiana ustawa polega na tym, że zamawiający daje pełne prawo pośrednikowi do zarządzania daną nieruchomością, która do niego należy. Po sporządzeniu umowy, pośrednik ma prawo do określonego gospodarowania nieruchomością, a w tym sprzedaży, dzierżawy czy wynajmu. Pośrednik może pobierać za swoje usługi wynagrodzenie, które stanowi część umowy. Jest ono określane wspólnie z zamawiającym.

Korzystanie z usług pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce nie jest obowiązkowe. Umowa pośrednictwa należy do umów opartych na zasadzie wzajemnego zaufania i powinna być skonstruowana w sposób jasny i chroniący interesy wszystkich stron umowy.

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinna zawierać takie elementy jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • dane personalne każdej ze stron;
 • wskazanie pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy;
 • numer licencji pośrednika;
 • opis nieruchomości;
 • cel umowy pośrednictwa;
 • opłaty i wynagrodzenie pośrednika, wraz z warunkami płatności;
 • okres ważności umowy;
 • zasady i warunki rozwiązania umowy pośrednictwa;
 • możliwość i sposób przedłużenia ważności umowy pośrednictwa;
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych;
 • podpisy każdej ze stron umowy.

Umowa pośrednictwa jest podpisywana z licencjonowanym pośrednikiem i uprawnia go do zarządzania nieruchomością, zgodnie z treścią umowy. Bez niej pośrednik nie mógłby zarządzać nieruchomością swojego klienta. Innymi słowy, umowa jest potrzebna, aby pośrednik nieruchomości mógł wykonywać swoją pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *