Księga wieczysta – czym jest i jak ją sprawdzić?

Księgi wieczyste to najważniejszy rejestr publiczny, zawierający informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Rejestr jest ogólnodostępny, a jego funkcjonowanie uregulowane jest przez akty prawne. Co należy wiedzieć o księgach wieczystych?

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste stanowią podstawowe źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości. Ich funkcjonowanie uregulowane jest przez Ustawę o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Prowadzeniem rejestru zajmują się wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych miejscu położenia danej nieruchomości.

Rejestr służy ustaleniu jakie prawa przysługują poszczególnym osobom w stosunku do danej nieruchomości. W księgach wieczystych znajdują się dane dotyczące m.in. właściciela, powierzchni i adresu nieruchomości, a także jej przeznaczenia oraz hipotek. Rejestr prowadzony jest według nieruchomości, nie właścicieli.

Do czego służą księgi wieczyste i czego można się z nich dowiedzieć?

Księgi wieczyste podzielone są na cztery działy i są przejrzyste. Każdy dział odpowiada konkretnym informacjom. W księgach wieczystych wydzielono:

  • Dział I – informacje o nieruchomości;
  • Dział II – informacje o właścicielu lub użytkowniku;
  • Dział III – informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości;
  • Dział IV – informacje o hipotekach.

Dla każdej księgi wieczystej prowadzone są ponadto akta księgi wieczystej.

Korzystanie z ksiąg wieczystych jest wskazane przede wszystkim przy zawieraniu umów – zarówno przedwstępnych jak i właściwych.

Jak znaleźć potrzebne informacje?

Szukanie informacji o danej nieruchomości należy rozpocząć od uzyskania numeru księgi wieczystej. Rejestr udostępniany jest w formie papierowej i elektronicznej. Papierowe księgi wieczyste znajdują się we właściwych sądach rejonowych.

Można je przeglądać w obecności pracownika sądu bez okazywania żadnych specjalnych uprawnień. Możliwe jest także otrzymanie odpisu zwykłego księgi wieczystej.

16 czerwca 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło przeglądarkę elektronicznych ksiąg wieczystych. Do przeglądania rejestrów potrzebny jest również jedynie numer księgi wieczystej. Od 2003 r. większość sądów nowe księgi zakładane są od razu w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *